Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie

Zakres działalności

Obserwatorium działa w trzech obszarach:

1.Stałej działalności edukacyjnej dedykowanej dla grup szkolnych, przedszkolnych i innych zorganizowanych oraz działalności popularyzatorskiej dedykowanej również dla dorosłych. Obserwatorium jest placówką naukowo-edukacyjną prowadzącą działalność wg określonego harmonogramu pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem niedziel i poniedziałków, w godzinach od 11:00 do 17:00. Godziny 11:00-14:00 dedykowane są dla zorganizowanych grup szkolnych, następnie przerwa techniczna 14:00-14:30 i czas dla pozostałych zainteresowanych 14:30-17:00.

2. Prowadzenie nocnych obserwacji i pokazów nieba. Są one realizowane dla zamkniętych grup chętnych (wymagana jest wcześniejsza rejestracja i identyfikacja uczestników), w maksymalnie 10-osobowych grupach. Obserwacje trwają 45 min, rozpoczynając się o pełnych godzinach 22:00, 23:00 i 24:00. Dzieci mogą brać udział w tych zajęciach jedynie w obecności opiekunów dorosłych, młodzież za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Harmonogram obserwacji nocnych jest ustalany doraźnie w ramach możliwości Obserwatorium, warunków pogodowych i możliwości obserwacyjnych. O szczegółach, terminach i możliwości zapisu na poszczególne obserwacje informujemy z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronie Pałacu Młodzieży i Facebooku Obserwatorium.

3. Organizacja pokazów okolicznościowych związanych z określonych zjawiskiem lub wydarzeniem astronomicznym. Obserwatorium organizuje imprezy otwarte, w których demonstrowane są możliwości sprzętu obserwacyjnego oraz określone wydarzenie.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.