Regulamin Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie

1.  Obserwatorium w Koszalinie określane poniżej jako Obserwatorium jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym dla celów szeroko rozumianej popularyzacji astronomii i badań naukowych w tej dziedzinie.

2. Na terenie Obserwatorium mogą być prowadzone zajęcia przez innych nauczycieli i wykładowców pod opieką osoby zatrudnionej.

3. Obserwatorium:

   a) jest dostępne w godzinach otwarcia dla wszystkich zwiedzających włączając w to zorganizowane grupy szkolne i inne,

   b) prowadzi zajęcia dydaktyczne dla młodzieży szkolnej i koła zainteresowań,

   c) organizuje cotygodniowe wykłady popularnonaukowe o tematyce astronomicznej,

   d) przeprowadza zorganizowane obserwacje nieba dla wszystkich zainteresowanych,

   e) służy pomocą merytoryczną i wsparciem technicznym dla każdego chcącego pogłębiać swoją wiedzę z astronomii  i technik obserwacyjno-astrofotograficznych.

4. W Obserwatorium obowiązuje zakaz:

   a) zaśmiecania pomieszczeń,

   b) używania jakiejkolwiek aparatury Obserwatorium i komputerów bez pozwolenia i/lub nadzoru osoby zatrudnionej,

   c) wstępu i przebywania osób pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających,

   d) wstępu dzieci poniżej 6 roku życia bez opieki rodziców lub opiekunów,

   e) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi.

5. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za zachowanie jej uczestników ponoszą opiekunowie.

6. Pracownik Obserwatorium ma prawo wyprosić poza teren Obserwatorium osoby naruszające regulamin.

7. Uczestnictwo w zajęciach czy obserwacjach prowadzonych przez Obserwatorium jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

Pałac Młodzieży w Koszalinie

75-057 Koszalin
ul. Bogusława II 2
tel. 94 348 05 00, 94 341 01 66
fax 94 348 05 12
e-mail: sekretariat@pm.koszalin.pl
NIP: 669-11-16-718
REGON: 320385618

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.