Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie

Regulamin Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie

1.  Obserwatorium w Koszalinie określane poniżej jako Obserwatorium jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym dla celów szeroko rozumianej popularyzacji astronomii i badań naukowych w tej dziedzinie.

2. Na terenie Obserwatorium mogą być prowadzone zajęcia przez innych nauczycieli i wykładowców pod opieką osoby zatrudnionej.

3. Obserwatorium:

   a) jest dostępne w godzinach otwarcia dla wszystkich zwiedzających włączając w to zorganizowane grupy szkolne i inne,

   b) prowadzi zajęcia dydaktyczne dla młodzieży szkolnej i koła zainteresowań,

   c) organizuje cotygodniowe wykłady popularnonaukowe o tematyce astronomicznej,

   d) przeprowadza zorganizowane obserwacje nieba dla wszystkich zainteresowanych,

   e) służy pomocą merytoryczną i wsparciem technicznym dla każdego chcącego pogłębiać swoją wiedzę z astronomii  i technik obserwacyjno-astrofotograficznych.

4. W Obserwatorium obowiązuje zakaz:

   a) zaśmiecania pomieszczeń,

   b) używania jakiejkolwiek aparatury Obserwatorium i komputerów bez pozwolenia i/lub nadzoru osoby zatrudnionej,

   c) wstępu i przebywania osób pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających,

   d) wstępu dzieci poniżej 6 roku życia bez opieki rodziców lub opiekunów,

   e) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi.

5. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za zachowanie jej uczestników ponoszą opiekunowie.

6. Pracownik Obserwatorium ma prawo wyprosić poza teren Obserwatorium osoby naruszające regulamin.

7. Uczestnictwo w zajęciach czy obserwacjach prowadzonych przez Obserwatorium jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 

 

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.