Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie

Lokalizacja Obserwatorium

Obserwatorium jest zlokalizowane w południowej części Koszalina, co jest korzystne z uwagi na problem zanieczyszczenia światłem (light pollution). Nowoczesny budynek jest posadowiony na wydzielonym i ogrodzonym terenie zielonym, w obrębie Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie (Samochodówka), ograniczonym od strony północnozachodniej kompleksem boisk szkolnych.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.