Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie

Cel i zadania Obserwatorium

Celem budowy i uruchomienia Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie jest popularyzacja wiedzy i zagadnień dotyczących astronomii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Koszalina.

W tym celu Pałac Młodzieży:

  • Uruchomił nowoczesną jednostkę edukacyjną, która będzie wizytówką Koszalina.
  • Realizuje działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, rozwijając zainteresowanie odbiorców astronomią, fotografią i technikami komputerowymi.
  • Spowodował aktywizację istniejących oraz powstanie nowych grup twórczych w ramach swojej działalności edukacyjnej.
  • Wykreował ofertę edukacyjną dla szkół wszystkich szczebli umożliwiając realizację lekcji z fizyki i astronomii w Obserwatorium. Takie "wyjazdowe" zajęcia zrealizowane przez nauczyciela fizyki, zilustrowane pokazem funkcjonowania aparatury badawczo-pomiarowej i wyników obserwacji astronomicznych, są inspiracją dla uczniów i rozwijają ich zainteresowania.
  • Skupia dorosłych pasjonatów astronomii tworząc koła lub towarzystwa naukowe i umożliwiając prowadzenie nocnych obserwacji obiektów astronomicznych.
  • Prowadzi działalność naukowo-popularyzatorską, współpracując z podobnymi jednostkami w Polsce.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.