Człowiek świat przyroda

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”

Strona konkursu na FACEBOOKU

Kontakt
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży
75-057 Koszalin
ul. Bogusława II 2
tel. 94 348 05 00, 94 341 01 66
fax 94 348 05 12
e-mail:

HONOROWY PATRONAT

Minister Edukacji Narodowej
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Koszalin
Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy Młodzi Fotografowie! Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszamy z fotograficzną pasją, nakręcamy nową kliszę i zaczynamy odliczanie dni do kolejnej edycji naszego konkursu. Wspominając ostatnie, przedwakacyjne spotkanie podczas wernisażu i na plenerze, dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Rodzicom, Opiekunom i Instruktorom! Jednocześnie – już dziś – zapraszamy do śledzenia naszej strony i do uczestnictwa w XVI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”, który już niebawem!

 

 UWAGA!!!!!
Wymagane jest wraz ze zdjęciami przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA

 

XVI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży
„Człowiek, Świat, Przyroda” - Koszalin 2017

CEL KONKURSU

1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 16 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.

2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.

2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20 x 31 cm), każdy z nich traktowany będzie, jako jedna praca.

3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.

4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

5. Dodatkowo, proszę dołączyć płytę CD z pikami cyfrowymi (format plików: jpg.)

6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz wiek autora.

KATEGORIE

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria do 15 lat

II kategoria od 16 do 21 lat

PODZIAŁ NAGRÓD

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.
- odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
- wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31 grudnia 2017 r. przechodzą do puli nagród na
kolejną edycję konkursu.

PODZIAŁ NAGRÓDTERMINARZ KONKURSU

Nadsyłanie prac do - 15 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Ocena jury - kwiecień 2017 r.
Informacja o wynikach konkursu do - 30 kwietnia 2017 r. dostępna www.pm.koszalin.pl
Wernisaż i wręczenie nagród – 9 czerwca 2017 r. PM Koszalin.
Zwrot prac nienagrodzonych - po 01 września 2017 r. warunkiem zwrotu prac jest wpłata 10 zł. na konto:

Rada Rodziców Pałacu Młodzieży nr konta 07 1090 1711 0000 0001 0780 0999
z dopiskiem: Konkurs Foto/imię nazwisko autora lub nazwa placówki i przesłanie dowodu wpłaty z pracami.

(wpłaty dotyczące zwrotu prac po 15.03.2017 r., nie bedą uwzględniane)

Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres: Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
z dopiskiem Konkurs Fotografii

Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Kalkowska - tel. 94 3480502; Katarzyna Śron - tel. 94 3480515
e-mail: ;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy oraz sponsorzy nagród w niniejszym konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie, katalogu oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie również dla celów reklamowych konkursu. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury. Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem